Laatste wijziging:

Catalogus Nederlandse Antillen gestempeld

Naam:
Adres:
Postcode:   
Woonplaats:
Telefoon:      of mobiel

wil graag de volgende zegels van de Nederlandse Antillen bestellen:

Land

Catalogusnummer
(vlgs NVPH)

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Ned.Antillen 206/208 o 3,90 Ojeda
Ned.Antillen 209/210 o 1,80 upu
Ned.Antillen 211/217 o 0,50 cijfer
Ned.Antillen 218/229 o 2,35 juliana en face
Ned.Antillen 230 o 0,15 juliana 1,50
Ned.Antillen 231 o 0,75 juliana 2,50
Ned.Antillen 232 o 6,50 juliana 5 gld
Ned.Antillen 233 o 25,00 juliana 10 gld
Ned.Antillen 234/238 o 10,00 kind 1951
Ned.Antillen 239/243 o 7,50 zeemanswelvaren
Ned.Antillen 244 o 0,60 watersnood
Ned.Antillen 245 o 0,30 Beekenburg
Ned.Antillen 246 o 1,20 Aruba
Ned.Antillen 247 o 0,45 Statuut
Ned.Antillen 248/252 o 4,00 flora
Ned.Antillen 253/254 o 0,60 koninklijk bezoek
Ned.Antillen 255/256 o 2,25 caraibische commissie
Ned.Antillen 257 o 0,15 carab.commissie
Ned.Antillen 258/260 o 0,65 Powell
Ned.Antillen 261 o 0,15 volksgezondheid
Ned.Antillen 262/264 o 0,55 propaganda
Ned.Antillen 265/268 o 1,60 sport
Ned.Antillen 269 o 0,15 hotel
Ned.Antillen 270 o 0,25 geofysisch jaar
Ned.Antillen 271/274 o 1,50 vogels
Ned.Antillen 275/290 o 1,25 frankeer
Ned.Antillen 291/292 o 0,25 landsradio
Ned.Antillen 293/296 o 0,95 vlaggen
Ned.Antillen 297 o 0,15 hotel
Ned.Antillen 298/302 o 2,15 monumentenzorg
Ned.Antillen 303 o 0,20 waterdestillatie
Ned.Antillen 304/306 o 0,45 vlaggen
Ned.Antillen 307/310 o 0,60 luchtvaart
Ned.Antillen 311/313 o 0,60 Niewindt
Ned.Antillen 314 o 0,20 dag van de arbeid
Ned.Antillen 315/317 o 1,65 kankerbestrijding
Ned.Antillen 318/321 o 0,50 kind 1961
Ned.Antillen 322 o 0,25 herdenking
Ned.Antillen 323/324 o 0,25 huwelijk
Ned.Antillen 325/328 o 0,60 cultuur
Ned.Antillen 329 o 0,90 cultuur blok
Ned.Antillen 330/332 o 0,90 schaken
Ned.Antillen 333 o 0,20 anti-honger
Ned.Antillen 334/335 o 0,30 volksgezondheid
Ned.Antillen 336 o 0,10 emancipatie
Ned.Antillen 337 o 0,10 hotel
Ned.Antillen 338/342 o 0,60 kind 1963
Ned.Antillen 343 o 0,10 willem I
Ned.Antillen 344 o 0,20 chemie
Ned.Antillen 345/346 o 0,30 luchtvaart
Ned.Antillen 347/350 o 0,45 flora
Ned.Antillen 351 o 0,10 caraib.gebied
Ned.Antillen 352 o 0,10 vlaggen
Ned.Antillen 353 o 0,15 Beatrix
Ned.Antillen 354 o 0,10 ITU
Ned.Antillen 355/357 o 0,35 olie
Ned.Antillen 358/363 o 0,35 eilanden
Ned.Antillen 364/367 o 0,35 kind 1965
Ned.Antillen 368 o 0,10 mariniers
Ned.Antillen 369 o 0,10 vluchtelingenzegel
Ned.Antillen 370 o 0,10 huwelijk
Ned.Antillen 371 o 0,10 de Ruyter
Ned.Antillen 372/375 o 0,35 onderwijs
Ned.Antillen 376/379 o 0,35 kind 1966
Ned.Antillen 380/383 o 0,35 schepen
Ned.Antillen 384 o 0,10 Piar
Ned.Antillen 385/388 o 0,35 gelegenheid 1967
Ned.Antillen 389/392 o 0,35 kind 1967
Ned.Antillen 393/395 o 0,35 ol.spelen mexico
Ned.Antillen 396/399 o 0,35 zomer 1968
Ned.Antillen 400/403 o 0,35 kind 1968
Ned.Antillen 404/406 o 0,35 luchtvaart
Ned.Antillen 407 o 0,10 omroep
Ned.Antillen 408/409 o 0,25 hof van justitie
Ned.Antillen 410/413 o 0,60 folklore 1969
Ned.Antillen 414/415 o 0,20 IAO
Ned.Antillen 416/419 o 0,60 kind 1969
Ned.Antillen 420 o 0,10 statuut
Ned.Antillen 421/422 o 0,20 Radio Bonaire
Ned.Antillen 423/425 o 0,35 kerken
Ned.Antillen 426/429 o 0,70 kind 1970
Ned.Antillen 430/433 o 0,70 kind 1970
Ned.Antillen 434 o 0,10 parochie
Ned.Antillen 435 o 0,15 Lions
Ned.Antillen 436/439 o 0,80 cultuur 1971
Ned.Antillen 440 o 0,20 Bernhard
Ned.Antillen 441 o 0,15 Brion
Ned.Antillen 442/444 o 0,70 kind 1971
Ned.Antillen 445/450 o 0,35 eilanden
Ned.Antillen 451 o 0,15 schip in dok
Ned.Antillen 452/454 o 0,90 cultuur 1972
Ned.Antillen 455 o 0,15 Irausquin
Ned.Antillen 456 o 0,15 da Costa Gomez
Ned.Antillen 457/459 o 0,80 kind 1972
Ned.Antillen 460/468 o 3,60 frankeer
Ned.Antillen 469/471 o 0,90 cultuur 1973
Ned.Antillen 472/474 o 0,40 herdenking
Ned.Antillen 475/477 o 0,55 telecommunicatie
Ned.Antillen 478 o 0,75 telecommunicatie
Ned.Antillen 479 o 0,20 Juliana
Ned.Antillen 480 o 0,15 Eman
Ned.Antillen 481/483 o 0,90 kind 1973
Ned.Antillen 484 o 1,35 blok kind 1973
Ned.Antillen 485 o 0,15 Nadal
Ned.Antillen 486/488 o 0,35 ouderschap
Ned.Antillen 489/491 o 1,00 cultuur
Ned.Antillen 492/494 o 0,45 olie
Ned.Antillen 495/496 o 0,35 UPU
Ned.Antillen 497/499 o 0,90 kind 1974
Ned.Antillen 500/502 o 0,55 bruggen
Ned.Antillen 503/505 o 0,90 Cultuur
Ned.Antillen 506/508 o 0,50 zoutindustrie
Ned.Antillen 509/511 o 0,45 luchthaven
Ned.Antillen 512/514 o 0,35 jaar van de vrouw
Ned.Antillen 515/517 o 0,90 kind 1975
Ned.Antillen 518/520 o 0,60 Toerisme
Ned.Antillen 521 o 0,20 Abraham
Ned.Antillen 522/524 o 0,50 landbouw
Ned.Antillen 525/527 o 0,90 kind 1976
Ned.Antillen 528/530 o 0,60 saluutzegels
Ned.Antillen 531/533 o 0,55 carnaval
Ned.Antillen 534/536 o 0,55 indianentekening
Ned.Antillen 537/539 o 0,65 sport, kaarten
Ned.Antillen 544 o 1,50 blok Amphilex
Ned.Antillen 545/547 o 0,60 flora
Ned.Antillen 548/550 o 0,60 jubileumzegels 1977
Ned.Antillen 551/554 o 0,75 kind 1977
Ned.Antillen 555 o 1,20 kind 1977
Ned.Antillen 556/558 o 0,35 Toerisme
Ned.Antillen 559/562 o 2,30 zegels uit pzb
Ned.Antillen 573/575 o 0,25 bank van de antillen
Ned.Antillen 576/579 o 0,40 sport
Ned.Antillen 580/583 o 0,60 bloemen 1978
Ned.Antillen 584/587 o 0,55 vlinders
Ned.Antillen 588/590 o 0,40 Energie
Ned.Antillen 591 o 0,15 rode kruis
Ned.Antillen 591a o 0,60 keerdruk
Ned.Antillen 592 o 0,90 blok rode kruis
Ned.Antillen 593/595 o 0,50 radiodienst
Ned.Antillen 596/599 o 0,75 kind 1978
Ned.Antillen 600 o 0,75 blok kind 1978
Ned.Antillen 601/603 o 0,35 Leonard Smith
Ned.Antillen 604/610 o 1,55 frankeer
Ned.Antillen 616/617 o 0,45 carnaval
Ned.Antillen 618/620 o 0,75 PAHO
Ned.Antillen 621/623 o 0,80 PAHO uit blok
Ned.Antillen 625/628 o 0,65 sport
Ned.Antillen 630/632 o 0,60 vrijwilligerskorps
Ned.Antillen 633/635 o 0,70 flora 1979
Ned.Antillen 636/639 o 0,75 kind 1979
Ned.Antillen 640 o 0,75 kind 1979 blok
Ned.Antillen 641/642 o 0,75 Statuut
Ned.Antillen 643/644 o 0,65 cult.centrum
Ned.Antillen 645/647 o 0,65 Fortkerk
Ned.Antillen 648/650 o 0,50 Rotary
Ned.Antillen 651 o 0,75 blok Rotary
Ned.Antillen 652/653 o 0,60 postspaarbank
Ned.Antillen 654/655 o 0,30 troonwisseling
Ned.Antillen 654/655a o 0,60 2-zijdig getand
Ned.Antillen 656/658 o 0,65 Rowland Hill
Ned.Antillen 659/661 o 0,75 London 80
Ned.Antillen 663/666 o 0,75 Olympiade
Ned.Antillen 668/670 o 0,60 vogels
Ned.Antillen 671/674 o 0,80 kind 1980
Ned.Antillen 676/677 o 0,55 Palm
Ned.Antillen 678/680 o 0,70 TEAM
Ned.Antillen 681/684 o 0,95 gehandicapten
Ned.Antillen 685/687 o 0,80 sport
Ned.Antillen 689/690 o 0,70 hospitaal
Ned.Antillen 691/693 o 1,40 cultuur 1981
Ned.Antillen 695/698 o 1,20 kind 1981
Ned.Antillen 700/702 o 0,80 flora 1981
Ned.Antillen 703/705 o 1,15 Loodsdienst
Ned.Antillen 706/709 o 1,55 sport 1982
Ned.Antillen 710 o 1,20 blok sport 1982
Ned.Antillen 711/713 o 1,10 synagoge
Ned.Antillen 714 o 0,35 usa
Ned.Antillen 716/718 o 0,95 IFATCA
Ned.Antillen 719/721 o 1,00 Philexfrance
Ned.Antillen 723/726 o 1,40 vissen
Ned.Antillen 727/729 o 1,25 kind 1982
Ned.Antillen 731/733 o 1,30 cultuur 1982
Ned.Antillen 735/737 o 1,20 sport
Ned.Antillen 738/740 o 0,90 toerisme
Ned.Antillen 741 o 0,45 communicatie
Ned.Antillen 743/745 o 1,15 Brasiliana
Ned.Antillen 747/749 o 1,15 flora
Ned.Antillen 750/752 o 1,50 kind 1983
Ned.Antillen 754/757 o 2,10 aardewerk
Ned.Antillen 758/763 o 0,95 standaardserie
Ned.Antillen 762/763a o 1,20 zegels uit pzb
Ned.Antillen 764/766 o 1,00 Amigoe
Ned.Antillen 767/770 o 1,20 ICAO
Ned.Antillen 771/774 o 1,80 baseball
Ned.Antillen 775 o 1,95 blok baseball
Ned.Antillen 776/778 o 1,60 cultuur
Ned.Antillen 779/781 o 1,20 driehoeken
Ned.Antillen 782/787 o 2,15 frankeer
Ned.Antillen 788/790 o 1,40 vogels
Ned.Antillen 791/793 o 1,10 Eleanor Roosevelt
Ned.Antillen 794/796 o 1,65 kind 1984
Ned.Antillen 798/801 o 1,40 vogels
Ned.Antillen 802/804 o 1,30 de vergenoeging
Ned.Antillen 805/809 o 1,85 voetbal
Ned.Antillen 810/812 o 1,75 cultuur 1985
Ned.Antillen 813/814 o 0,85 VN
Ned.Antillen 815/816 o 0,50 papiamento
Ned.Antillen 817/821 o 1,20 kind 1985
Ned.Antillen 823/828 o 1,50 flora
Ned.Antillen 829/830 o 0,95 standaardserie
Ned.Antillen 831/834 o 0,60 raadhuis
Ned.Antillen 835 o 0,75 fl. 2,50
Ned.Antillen 836/839 o 1,35 sport
Ned.Antillen 840/842 o 1,00 cultuur 1986
Ned.Antillen 843/845 o 0,90 Amnesty
Ned.Antillen 846/849 o 0,60 postbussen
Ned.Antillen 850/853 o 1,05 kind 1986
Ned.Antillen 854 o 0,75 blok kind 1986
Ned.Antillen 855/857 o 0,55 fraters van Tilburg
Ned.Antillen 858 o 1,35 frankeer 5 gulden
Ned.Antillen 859 o 0,60 50 jaar huwelijk
Ned.Antillen 860 o 1,00 blokje 50 jr huwelijk
Ned.Antillen 861/863 o 1,10 Maduro
Ned.Antillen 864/866 o 1,00 cultuur 1987
Ned.Antillen 867/869 o 0,60 rotary
Ned.Antillen 870 o 2,00 frankeer 10 gulden
Ned.Antillen 871/874 o 1,25 Bolivar
Ned.Antillen 875/877 o 1,20 kind 1987
Ned.Antillen 879/881 o 1,15 fauna
Ned.Antillen 882/883 o 0,50 curacaose courant
Ned.Antillen 884/886 o 1,10 mijnmaatschappij
Ned.Antillen 887/888 o 0,40 frankeer
Ned.Antillen 889/891 o 1,10 staten
Ned.Antillen 892/894 o 1,70 cultuur 1988
Ned.Antillen 895/896 o 1,00 slavernij
Ned.Antillen 897/898 o 0,75 conferentie
Ned.Antillen 899/902 o 1,10 bijzondere personen
Ned.Antillen 903/905 o 1,20 kind 1988
Ned.Antillen 907/909 o 0,95 cactussen
Ned.Antillen 910/912 o 1,05 strip postzegelvereniging
Ned.Antillen 913 o 3,60 frankeer 15 gulden
Ned.Antillen 914/915 o 0,70 fauna 1989
Ned.Antillen 916/917 o 0,80 toerisme
Ned.Antillen 918/921 o 1,10 beroemde personen
Ned.Antillen 922/924 o 1,10 kind 1989
Ned.Antillen 925a o 0,75 zegel uit blok
Ned.Antillen 926/928 o 0,70 kankerbestrijding
Ned.Antillen 933/934 o 0,50 december 1989
Ned.Antillen 935/940 o 1,95 flora 1990
Ned.Antillen 941/943 o 1,40 cultuur 1990
Ned.Antillen 944/946 o 0,50 Dominicanessen
Ned.Antillen 947/948 o 1,00 subt drugsbestrijding
Ned.Antillen 949/952 o 1,30 alfabetisering
Ned.Antillen 953/956 o 1,70 100 jaar oranjevrouwen
Ned.Antillen 958 o 0,45 olierafinage
Ned.Antillen 959/964 o 2,85 kind 1990
Ned.Antillen 965/966 o 0,55 december 1990
Ned.Antillen 967 o 8,40 EMS
Ned.Antillen 968/972 o 1,30 fauna
Ned.Antillen 973/975 o 1,55 cultuur 1991
Ned.Antillen 976/981 o 0,90 wenszegels
Ned.Antillen 982/984 o 1,35 vuurtorens
Ned.Antillen 985/986 o 0,90 gecombineerde uitgifte
Ned.Antillen 987/989 o 1,70 kind 1991
Ned.Antillen 991/992 o 0,55 december 1991
Ned.Antillen 993/995 o 1,20 75 jaar bank
Ned.Antillen 996/999 o 3,80 WWL + LP 89/90
Ned.Antillen 1000/1002 o 1,30 ol.spelen strip
Ned.Antillen 1004/1005 o 3,05 Columbus
Ned.Antillen 1006/1007 o 0,90 containerhavens
Ned.Antillen 1008/1012 o 1,25 verdienstelijke personen
Ned.Antillen 1013/1015 o 1,20 kind 1992
Ned.Antillen 1017/1019 o 1,45 koninklijk bezoek
Ned.Antillen 1020/1021 o 0,55 december 1992
Ned.Antillen 1022/1025 o 2,25 flora
Ned.Antillen 1026/1029 o 1,70 cultuur
Ned.Antillen 1030/1033 o 1,80 honden
Ned.Antillen 1034/1036 o 2,50 Brasiliana
Ned.Antillen 1037/1038 o 1,00 cultuur
Ned.Antillen 1039/1041 o 1,90 kind 1993
Ned.Antillen 1043/1045 o 1,35 consulaat VS
Ned.Antillen 1046/1047 o 0,60 decemberzegels 1993
Ned.Antillen 1048/1051 o 1,75 honden
Ned.Antillen 1052/1055 o 1,65 vogels
Ned.Antillen 1056/1059 o 1,75 verdienstelijke personen
Ned.Antillen 1060/1062 o 1,70 voetbal
Ned.Antillen 1063/1065 o 1,85 ILO
Ned.Antillen 1066/1069 o 1,15 Philakorea
Ned.Antillen 1071/1072 o 3,00 Fepapost
Ned.Antillen 1074/1076 o 1,35 kind 1994
Ned.Antillen 1078/1079 o 0,60 december 1994
Ned.Antillen 1080/1082 o 2,25 carnaval
Ned.Antillen 1083/1084 o 0,65 Verriet instituut
Ned.Antillen 1089/1094 o 1,30 vlaggen
Ned.Antillen 1099/1101 o 2,10 orkaan Luis
Ned.Antillen 1107/1110 o 2,10 kind 1995
Ned.Antillen 1111/1112 o 0,60 december 1995
Ned.Antillen 1113/1115 o 1,75 Lions Club
Ned.Antillen 1116/1117 o 0,55 Capriles kliniek
Ned.Antillen 1118/1119 o 1,05 radiocommunicatie
Ned.Antillen 1120/1121 o 1,25 papiamentu Beibel
Ned.Antillen 1127/1130 o 1,05 verdienstelijke personen
Ned.Antillen 1139/1140 o 0,75 decemberzegels 1996
Ned.Antillen 1159/1164 o 2,75 wenszegels
Ned.Antillen 1188/1190 o 2,10 munten
Ned.Antillen 1195/1197 o 0,90 shangai 97
Ned.Antillen 1198 o 0,90 Shangai
Ned.Antillen 1199/1200 o 0,75 decemberzegels 97
Ned.Antillen 1201/1203 o 1,95 zonsverduistering
Ned.Antillen 1219/1220 o 0,65 raad van advies
Ned.Antillen 1252/1253 o 1,20 Beijing 1999
Ned.Antillen 1280/1283 o 2,75 golf
Ned.Antillen 1296/1297 o 0,75 decemberzegels 1999
Ned.Antillen 1334/1335 o 1,20 decemberzegels 2000
Ned.Antillen 1336 o 0,60 chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1341/1346 o 9,75 katten en honden
Ned.Antillen 1347/1350 o 6,00 schepen
Ned.Antillen 1360/1362 o 2,25 grotten
Ned.Antillen 1374/1375 o 1,20 december 2001
Ned.Antillen 1381/1385 o 3,60 fauna 2002
Ned.Antillen 1397/1400 o 3,00 Amphilex 2002
Ned.Antillen 1406/1409 o 3,95 kinderzegels 2002
Ned.Antillen 1427/1438 o 6,30 vlinders
Ned.Antillen 1460/1471 o 6,30 katten
Ned.Antillen 1554/1558 o 3,00 kinderzegels 2004
Ned.Antillen Port 44/60 o 5,50 Port 1952-1959

Vorige pagina