Catalogus Nederlandse Antillen met plakker

Naam:
Adres:
Postcode:   
Woonplaats:
Telefoon:      of mobiel

wil graag de volgende zegels van de Nederlandse Antillen bestellen:

Land

Catalogusnummer
(vlgs NVPH)

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Ned.Antillen 206/208 x 2,50 Ojeda
Ned.Antillen 209/210 x 1,80 Wereldpostver.
Ned.Antillen 211/217 x 0,60 cijfer
Ned.Antillen 218/229 x 12,00 juliana
Ned.Antillen 230/233 x 65,00 en face
Ned.Antillen 231 x 7,50 2 1/2 gld
Ned.Antillen 232 x 11,25 5 gld
Ned.Antillen 234/238 x 11,00 kind 1951
Ned.Antillen 239/243 x 10,00 zeemanswelvaren
Ned.Antillen 244 x 0,30 watersnood
Ned.Antillen 245 x 1,35 Beekenburg
Ned.Antillen 246 x 1,05 gelegenheid
Ned.Antillen 247 x 0,20 Statuut
Ned.Antillen 248/252 x 3,50 flora
Ned.Antillen 253/254 x 0,30 kon.bezoek
Ned.Antillen 255/256 x 1,65 carab.commissie
Ned.Antillen 257 x 0,08 carab.commissie
Ned.Antillen 258/260 x 0,45 Baden Powell
Ned.Antillen 261 x 0,10 volksgezondheid
Ned.Antillen 262/264 x 0,35 propaganda
Ned.Antillen 265/268 x 1,10 voetbal
Ned.Antillen 269 x 0,10 hotel
Ned.Antillen 270 x 0,15 geofysisch jaar
Ned.Antillen 271/274 x 1,00 vogels
Ned.Antillen 275/290 x 3,00 frankeer
Ned.Antillen 291/292 x 0,10 landsradio
Ned.Antillen 293/296 x 0,45 vlaggen
Ned.Antillen 297 x 0,10 hotel
Ned.Antillen 298/302 x 1,20 monumenten
Ned.Antillen 303 x 0,10 waterdestillatie
Ned.Antillen 304/306 x 0,25 vlaggen
Ned.Antillen 307/310 x 0,35 luchtvaart
Ned.Antillen 311/313 x 0,30 Niewindt
Ned.Antillen 315/317 x 0,90 onderwaterleven
Ned.Antillen 318/321 x 0,30 kind 1961
Ned.Antillen 323/324 x 0,10 huwelijk
Ned.Antillen 325/328 x 0,25 cultuur 1962
Ned.Antillen 330/332 x 0,55 schaken
Ned.Antillen 333 x 0,10 anti-honger
Ned.Antillen 336 x 0,10 emancipatie
Ned.Antillen 337 x 0,10 hotel
Ned.Antillen 338/342 x 0,35 kind 1963
Ned.Antillen Port 44/60 x 3,00 Port 1952-1959

Vorige pagina