Catalogus Nederlandse Antillen postfris

Naam:
Adres:
Postcode:   
Woonplaats:
Telefoon:      of mobiel

wil graag de volgende zegels van de Nederlandse Antillen bestellen:

Land

Catalogusnummer
(vlgs NVPH)

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Ned.Antillen 206/208 xx 5,40 Ojeda
Ned.Antillen 209/210 xx 3,60 UPU
Ned.Antillen 211/217 xx 1,30 cijfer
Ned.Antillen 218/229 xx 25,00 Juliana en face
Ned.Antillen 231 xx 15,00 2 1/2 gulden
Ned.Antillen 230/233 xx 125,00 juliana guldenswaarden
Ned.Antillen 234/238 xx 22,50 kinderzegels 1951
Ned.Antillen 239/243 xx 22,50 zeemanswelvaren
Ned.Antillen 244 xx 0,75 watersnood
Ned.Antillen 245 xx 3,00 Beekenburg
Ned.Antillen 246 xx 2,40 toerisme
Ned.Antillen 247 xx 0,60 Juliana
Ned.Antillen 248/252 xx 8,50 kinderzegels 1955 flora
Ned.Antillen 253/254 xx 0,60 kon. Bezoek
Ned.Antillen 255/256 xx 3,30 carab.commissie
Ned.Antillen 257 xx 0,15 carab.commissie
Ned.Antillen 258/260 xx 1,00 Baden Powell
Ned.Antillen 261 xx 0,15 Geestelijke Volksgezondheid
Ned.Antillen 262/264 xx 0,90 propaganda
Ned.Antillen 265/268 xx 3,00 voetbal
Ned.Antillen 269 xx 0,15 hotel
Ned.Antillen 270 xx 0,30 Geofysisch jaar
Ned.Antillen 271/274 xx 2,40 vogels
Ned.Antillen 275/290 xx 6,00 frankeerzegels
Ned.Antillen 291/292 xx 0,25 Landsradio
Ned.Antillen 293/296 xx 1,40 rode kruis
Ned.Antillen 297 xx 0,15 hotel
Ned.Antillen 298/302 xx 3,00 monumentenzorg
Ned.Antillen 303 xx 0,20 waterdistillatie
Ned.Antillen 304/306 xx 0,50 vlaggen
Ned.Antillen 307/310 xx 1,00 luchtvaart
Ned.Antillen 311/313 xx 1,00 Niewindt
Ned.Antillen 314 xx 0,20 dag van de arbeid
Ned.Antillen 315/317 xx 1,90 onderwaterleven
Ned.Antillen 318/321 xx 0,80 kind 1961
Ned.Antillen 322 xx 0,30 andrea doria
Ned.Antillen 323/324 xx 0,35 huwelijk
Ned.Antillen 325/328 xx 0,60 cultuur 1962
Ned.Antillen 329 xx 0,90 blok 1962
Ned.Antillen 330/332 xx 1,35 schaken
Ned.Antillen 333 xx 0,20 anti-honger
Ned.Antillen 334/335 xx 0,30 volksgezondheid
Ned.Antillen 336 xx 0,15 emancipatie
Ned.Antillen 337 xx 0,15 hotel
Ned.Antillen 338/342 xx 0,75 kind 1963
Ned.Antillen 343 xx 0,15 Willem I
Ned.Antillen 344 xx 0,15 chemie
Ned.Antillen 345/346 xx 0,30 luchtvaart
Ned.Antillen 347/350 xx 0,60 flora
Ned.Antillen 351 xx 0,15 caraib.gebied
Ned.Antillen 352 xx 0,15 vlaggen
Ned.Antillen 353 xx 0,15 beatrix
Ned.Antillen 354 xx 0,10 ITU
Ned.Antillen 355/357 xx 0,45 olie
Ned.Antillen 358/363 xx 0,50 vlaggen
Ned.Antillen 364/367 xx 0,50 onderwaterleven
Ned.Antillen 368 xx 0,10 mariniers
Ned.Antillen 369 xx 0,10 vluchtelingen
Ned.Antillen 370 xx 0,15 huwelijk
Ned.Antillen 371 xx 0,10 de Ruyter
Ned.Antillen 372/375 xx 0,40 onderwijs
Ned.Antillen 376/379 xx 0,45 kind 1966
Ned.Antillen 380/383 xx 0,45 schepen
Ned.Antillen 384 xx 0,10 Piar
Ned.Antillen 385/388 xx 0,45 gelegenheid 1967
Ned.Antillen 389/392 xx 0,40 kind 1967
Ned.Antillen 393/395 xx 0,35 olympiade
Ned.Antillen 396/399 xx 0,45 zomer 1968
Ned.Antillen 400/403 xx 0,45 kind 1968
Ned.Antillen 404/406 xx 0,40 luchtvaart
Ned.Antillen 407 xx 0,10 omroep
Ned.Antillen 408/409 xx 0,20 justitie
Ned.Antillen 410/413 xx 0,60 folklore
Ned.Antillen 414/415 xx 0,20 IAO
Ned.Antillen 416/419 xx 0,60 kind 1969
Ned.Antillen 420 xx 0,15 statuut
Ned.Antillen 421/422 xx 0,15 radio
Ned.Antillen 423/425 xx 0,40 kerken
Ned.Antillen 426/429 xx 0,70 cultuur 1970
Ned.Antillen 430/433 xx 0,70 kind 1970
Ned.Antillen 434 xx 0,10 parochie
Ned.Antillen 435 xx 0,15 Lions
Ned.Antillen 436/439 xx 0,80 cultuur 1971
Ned.Antillen 440 xx 0,30 bernhard
Ned.Antillen 441 xx 0,15 Brion
Ned.Antillen 442/444 xx 0,70 kind 1971
Ned.Antillen 445/450 xx 0,50 eilanden
Ned.Antillen 451 xx 0,15 schip
Ned.Antillen 452/454 xx 0,90 cultuur 1972
Ned.Antillen 455 xx 0,15 Irausquin
Ned.Antillen 456 xx 0,15 da Costa Gomez
Ned.Antillen 457/459 xx 0,80 kind 1972
Ned.Antillen 460/468 xx 6,00 frankeer
Ned.Antillen 469/471 xx 0,90 cultuur 1973
Ned.Antillen 472/474 xx 0,50 herdenking
Ned.Antillen 475/477 xx 0,50 telecommunicatie
Ned.Antillen 478 xx 0,90 blok telecommunicatie
Ned.Antillen 479 xx 0,20 jubileum
Ned.Antillen 480 xx 0,15 Eman
Ned.Antillen 481/483 xx 0,90 kind 1973
Ned.Antillen 484 xx 1,50 blok kind 1973
Ned.Antillen 485 xx 0,15 Scott
Ned.Antillen 486/488 xx 0,45 ouderschap
Ned.Antillen 489/491 xx 1,15 cultuur 1974
Ned.Antillen 492/494 xx 0,45 olie
Ned.Antillen 495/496 xx 0,35 UPU
Ned.Antillen 497/499 xx 0,90 kind 1974
Ned.Antillen 500/502 xx 0,55 bruggen
Ned.Antillen 503/505 xx 0,95 cultuur 1975
Ned.Antillen 506/508 xx 0,65 zoutindustrie
Ned.Antillen 509/511 xx 0,50 luchtvaart
Ned.Antillen 512/514 xx 0,45 jaar van de vrouw
Ned.Antillen 515/517 xx 0,90 kind 1975
Ned.Antillen 518/520 xx 0,60 toerisme
Ned.Antillen 521 xx 0,20 Abraham
Ned.Antillen 522/524 xx 0,60 landbouw
Ned.Antillen 525/527 xx 0,90 kind 1976
Ned.Antillen 528/530 xx 0,90 saluutzegels
Ned.Antillen 531/533 xx 0,70 carnaval
Ned.Antillen 534/536 xx 0,70 indianentekening
Ned.Antillen 537/539 xx 0,65 sport
Ned.Antillen 540 xx 0,90 sport blok
Ned.Antillen 541/543 xx 1,35 zegels uit blok
Ned.Antillen 544 xx 1,50 Amphilex blok
Ned.Antillen 545/547 xx 0,70 flora
Ned.Antillen 548/550 xx 0,70 jubileum
Ned.Antillen 551/554 xx 0,90 kind 1977
Ned.Antillen 555 xx 1,20 kind 1977 blok
Ned.Antillen 556/558 xx 0,40 toerisme
Ned.Antillen 556a/558a xx 1,20 keerdruk
Ned.Antillen 559/562 xx 2,70 zegels uit postzegelboekje
Ned.Antillen 573/575 xx 0,35 bank
Ned.Antillen 573a/575a xx 1,00 keerdruk
Ned.Antillen 576/579 xx 0,60 sport
Ned.Antillen 576/579a xx 1,50 keerdruk
Ned.Antillen 580/583 xx 0,70 flora
Ned.Antillen 584/587 xx 0,75 vlinders
Ned.Antillen 588/590 xx 0,45 energie
Ned.Antillen 591 xx 0,15 rode kruis
Ned.Antillen 591A xx 0,60 keerdruk
Ned.Antillen 592 xx 0,90 rode kruis blok
Ned.Antillen 593/595 xx 0,50 radio
Ned.Antillen 596/599 xx 0,80 kind 1978
Ned.Antillen 600 xx 0,90 kind 1978 blok
Ned.Antillen 601/603 xx 0,45 L.Smith
Ned.Antillen 604/610 xx 1,75 frankeer
Ned.Antillen 616/617 xx 0,45 carnaval
Ned.Antillen 618/620 xx 0,80 paho
Ned.Antillen 621/623 xx 0,80 PAHO
Ned.Antillen 624 xx 1,05 paho blok
Ned.Antillen 625/628 xx 0,70 sport
Ned.Antillen 629 xx 0,75 sport blok
Ned.Antillen 630/632 xx 0,60 jubileum korps
Ned.Antillen 633/635 xx 0,90 flora
Ned.Antillen 636/639 xx 0,80 kind 1979
Ned.Antillen 640 xx 0,90 kind 1979 blok
Ned.Antillen 641/642 xx 0,65 statuut
Ned.Antillen 643/644 xx 0,65 cult.centrum
Ned.Antillen 645/647 xx 0,70 fortkerk
Ned.Antillen 648/650 xx 0,60 rotary
Ned.Antillen 651 xx 0,75 rotary blok
Ned.Antillen 652/653 xx 0,60 postspaarbank
Ned.Antillen 654/655 xx 0,30 troonwisseling
Ned.Antillen 654/655a xx 0,60 2-zijdig getand
Ned.Antillen 656/658 xx 0,75 Rowland Hill
Ned.Antillen 659/661 xx 0,75 zegels uit blok
Ned.Antillen 662 xx 0,90 Blok Rowland Hill
Ned.Antillen 663/666 xx 0,80 olympiade
Ned.Antillen 667 xx 1,35 olympiade blok
Ned.Antillen 668/670 xx 1,10 vogels
Ned.Antillen 671/674 xx 0,90 kind 1980
Ned.Antillen 675 xx 1,35 kind 1980 blok
Ned.Antillen 676/677 xx 0,60 Palm
Ned.Antillen 678/680 xx 0,75 TEAM
Ned.Antillen 681/684 xx 0,95 gehandicapten
Ned.Antillen 685/687 xx 0,90 sport
Ned.Antillen 688 xx 1,05 sport blok
Ned.Antillen 689/690 xx 0,70 hospitaal
Ned.Antillen 691/693 xx 1,40 scouting
Ned.Antillen 694 xx 1,50 scouting blok
Ned.Antillen 695/698 xx 1,20 kind 1981
Ned.Antillen 699 xx 1,05 kind 1981 blok
Ned.Antillen 700/702 xx 0,80 flora
Ned.Antillen 703/705 xx 1,25 loodsdienst
Ned.Antillen 706/709 xx 1,80 sport
Ned.Antillen 711/713 xx 1,40 synagoge
Ned.Antillen 714 xx 0,45 200 jr Ned-USA
Ned.Antillen 715 xx 0,60 Ned-USA blok
Ned.Antillen 716/718 xx 1,20 IFATCA
Ned.Antillen 719/721 xx 1,25 Philexfrance
Ned.Antillen 722 xx 1,35 Philexfrance blok
Ned.Antillen 723/726 xx 1,95 vissen
Ned.Antillen 727/729 xx 1,50 kind 1982
Ned.Antillen 730 xx 1,65 kind 1982 blok
Ned.Antillen 731/733 xx 1,65 cultuur 1982
Ned.Antillen 734 xx 1,80 blok cultuur 1982
Ned.Antillen 735/737 xx 1,35 sport
Ned.Antillen 738/740 xx 1,00 toerisme
Ned.Antillen 741 xx 0,50 communicatie
Ned.Antillen 742 xx 0,60 communicatie blok
Ned.Antillen 743/745 xx 1,30 Brasiliana
Ned.Antillen 746 xx 1,35 Brasiliana blok
Ned.Antillen 747/749 xx 1,35 flora
Ned.Antillen 750/752 xx 1,65 kind 1963
Ned.Antillen 753 xx 1,80 kind 1983 blok
Ned.Antillen 754/757 xx 2,40 aardewerk
Ned.Antillen 758/763 xx 1,80 standaardserie
Ned.Antillen 762/763a xx 1,65 2-zijdig getand
Ned.Antillen 764/766 xx 1,15 Amigoe
Ned.Antillen 767/770 xx 1,55 icao
Ned.Antillen 771/774 xx 2,20 honkbal
Ned.Antillen 775 xx 2,25 honkbal blok
Ned.Antillen 776/778 xx 2,10 cultuur 1984
Ned.Antillen 779/781 xx 1,60 kvk driehoeken
Ned.Antillen 782/787 xx 2,85 standaardserie
Ned.Antillen 788/790 xx 1,75 vogels
Ned.Antillen 791/793 xx 1,25 E.Roosevelt
Ned.Antillen 791/793a xx 7,50 keerdruk
Ned.Antillen 794/796 xx 1,65 kind 1984
Ned.Antillen 797 xx 1,70 kind 1984 blok
Ned.Antillen 798/801 xx 1,85 vogels
Ned.Antillen 802/804 xx 1,95 loge
Ned.Antillen 805/809 xx 2,10 voetbal
Ned.Antillen 810/812 xx 1,85 cultuur 1985
Ned.Antillen 813/814 xx 0,95 VN
Ned.Antillen 815/816 xx 0,55 papiamentu
Ned.Antillen 815/816a xx 4,00 keerdruk
Ned.Antillen 817/821 xx 1,55 kind 1985
Ned.Antillen 822 xx 1,35 kind 1985 blok
Ned.Antillen 823/828 xx 2,20 flora
Ned.Antillen 829/830 xx 1,15 frankeer
Ned.Antillen 831/834 xx 0,80 raadhuis
Ned.Antillen 835 xx 1,05 frankeer 2.50
Ned.Antillen 836/839 xx 1,95 sport
Ned.Antillen 840/842 xx 1,25 cultuur 1986
Ned.Antillen 843/845 xx 1,20 Amnesty
Ned.Antillen 846/849 xx 0,75 brievenbussen
Ned.Antillen 850/853 xx 1,30 kind 1986
Ned.Antillen 854 xx 0,90 kind 1986 blok
Ned.Antillen 855/857 xx 0,70 fraters van Tilburg
Ned.Antillen 858 xx 2,10 frankeer 5,00
Ned.Antillen 859 xx 0,80 50 jr huwelijk
Ned.Antillen 860 xx 1,35 50 jr huwelijk blok
Ned.Antillen 861/863 xx 1,25 maduro
Ned.Antillen 864/866 xx 1,20 cultuur 1987
Ned.Antillen 867/869 xx 0,85 rotary
Ned.Antillen 870 xx 3,60 frankeer 10,00
Ned.Antillen 871/874 xx 1,35 Bolivar
Ned.Antillen 875/877 xx 1,50 kind 1987
Ned.Antillen 878 xx 1,55 kind 1987 blok
Ned.Antillen 879/881 xx 1,25 fauna
Ned.Antillen 882/883 xx 0,55 courant
Ned.Antillen 884/886 xx 1,30 mijnmaatschappij
Ned.Antillen 887/888 xx 0,76 frankeer
Ned.Antillen 889/891 xx 1,25 staten
Ned.Antillen 892/894 xx 2,10 cultuur 1988
Ned.Antillen 895/896 xx 1,20 slavenemancipatie
Ned.Antillen 897/898 xx 0,90 amerika
Ned.Antillen 899/902 xx 1,35 bijzondere personen
Ned.Antillen 899a-902a xx 7,00 keerdruk
Ned.Antillen 903/905 xx 1,40 kind 1988
Ned.Antillen 906 xx 1,95 kind 1988 blok
Ned.Antillen 907/909 xx 1,35 flora
Ned.Antillen 910/912 xx 1,35 postzegelver.
Ned.Antillen 913 xx 5,40 frankeer 15,00
Ned.Antillen 914/915 xx 0,95 fauna
Ned.Antillen 916/917 xx 0,95 toerisme
Ned.Antillen 918/921 xx 1,35 ber.personen
Ned.Antillen 922/924 xx 1,40 kind 1989
Ned.Antillen 925 xx 1,35 kind 1989 blok
Ned.Antillen 925a xx 1,20 zegel uit blok
Ned.Antillen 926/928 xx 0,90 kankerbestrijding
Ned.Antillen 929/931 xx 1,80 postzegeltentoonstelling
Ned.Antillen 932 xx 1,80 blok postzegeltentoonstelling
Ned.Antillen 933/934 xx 1,65 december
Ned.Antillen 935/940 xx 2,40 flora
Ned.Antillen 941/943 xx 1,55 cultuur 1990
Ned.Antillen 944/946 xx 0,60 zusters
Ned.Antillen 947/948 xx 1,10 drugsbestrijding
Ned.Antillen 947/948a xx 3,00 keerdruk
Ned.Antillen 947/948b xx 3,00 keerdruk met tussenstrook
Ned.Antillen 949/952 xx 1,45 alfabetisering
Ned.Antillen 953/956 xx 2,05 oranjevrouwen
Ned.Antillen 957 xx 2,25 blok oranjevrouwen
Ned.Antillen 958 xx 0,48 olie
Ned.Antillen 959/964 xx 3,45 kind 1990
Ned.Antillen 965/966 xx 0,75 december
Ned.Antillen 967 xx 9,00 ems
Ned.Antillen 968/972 xx 1,80 onderwaterleven
Ned.Antillen 973/975 xx 1,80 cultuur 1991
Ned.Antillen 976/981 xx 0,90 wenszegels
Ned.Antillen 982/984 xx 2,25 vuurtorens
Ned.Antillen 985/986 xx 0,90 gecomb. Uitgifte
Ned.Antillen 987/989 xx 1,85 kind 1991
Ned.Antillen 990 xx 2,25 blok kind 1992
Ned.Antillen 991/992 xx 0,57 december
Ned.Antillen 993/995 xx 1,50 banken
Ned.Antillen 996/999 xx 4,00 WWL + luchtpost
Ned.Antillen 1000/1002 xx 1,55 ol.spelen
Ned.Antillen 1003 xx 3,90 Granada 92
Ned.Antillen 1004/1005 xx 3,60 columbus
Ned.Antillen 1006/1007 xx 1,00 Containerhavens
Ned.Antillen 1008/1012 xx 1,50 ber.personen
Ned.Antillen 1013/1015 xx 1,30 kind 1992
Ned.Antillen 1016 xx 1,35 blok kind 1992
Ned.Antillen 1017/1019 xx 1,55 kon.bezoek
Ned.Antillen 1020/1021 xx 0,70 december
Ned.Antillen 1022/1025 xx 2,40 flora
Ned.Antillen 1026/1029 xx 1,75 cultuur 1993
Ned.Antillen 1030/1033 xx 2,15 honden
Ned.Antillen 1034/1036 xx 3,15 brasiliana
Ned.Antillen 1037/1038 xx 1,00 cultuur 1993
Ned.Antillen 1039/1041 xx 2,05 kind 1993
Ned.Antillen 1042 xx 1,35 blok kind 1993
Ned.Antillen 1043/1045 xx 1,50 consulaat
Ned.Antillen 1046/1047 xx 0,70 december
Ned.Antillen 1048/1051 xx 2,30 honden
Ned.Antillen 1052/1055 xx 2,55 vogels
Ned.Antillen 1056/1059 xx 1,80 ber.personen
Ned.Antillen 1060/1062 xx 1,95 voetbal
Ned.Antillen 1063/1065 xx 1,95 ILO
Ned.Antillen 1066/1069 xx 1,35 Philakorea
Ned.Antillen 1070 xx 1,80 Philakorea blok
Ned.Antillen 1071/1072 xx 3,15 Fepapost
Ned.Antillen 1072a xx 10,00 keerdruk
Ned.Antillen 1073 xx 3,60 Fepapost blok
Ned.Antillen 1074/1076 xx 1,55 kind 1994
Ned.Antillen 1077 xx 1,35 blok kind 1994
Ned.Antillen 1078/1079 xx 0,90 decemberzegels 1994
Ned.Antillen 1080/1082 xx 2,55 carnaval 1995
Ned.Antillen 1083/1084 xx 0,75 Verriet instituut
Ned.Antillen 1085/1088 xx 2,60 honden
Ned.Antillen 1089/1094 xx 1,80 vlaggen
Ned.Antillen 1095/1096 xx 0,75 slavenopstand
Ned.Antillen 1097/1098 xx 1,10 jeugdfilatelie
Ned.Antillen 1099/1101 xx 2,35 orkaan Luis
Ned.Antillen 1102/1106 xx 2,85 katten
Ned.Antillen 1107/1110 xx 2,30 kind 1995
Ned.Antillen 1111/1112 xx 0,80 decemberzegels
Ned.Antillen 1113/1115 xx 2,20 Lions Club
Ned.Antillen 1116/1117 xx 0,75 Kliniek
Ned.Antillen 1118/1119 xx 1,20 radiocommunicatie
Ned.Antillen 1120/1121 xx 1,50 papiamentu bijbel
Ned.Antillen 1122/1125 xx 6,00 vlinders
Ned.Antillen 1126 xx 2,75 blok vlinders
Ned.Antillen 1127/1130 xx 1,35 verdienstelijke personen
Ned.Antillen 1131/1134 xx 5,00 paarden
Ned.Antillen 1135/1138 xx 2,90 kind 1996
Ned.Antillen 1139/1140 xx 1,05 decemberzegels
Ned.Antillen 1141/1144 xx 2,15 rode kruis
Ned.Antillen 1145/1148 xx 2,10 paddestoelen
Ned.Antillen 1149/1158 xx 8,00 vogels
Ned.Antillen 1159/1164 xx 3,00 wenszegels
Ned.Antillen 1165/1174 xx 5,50 boekje wenszegels
Ned.Antillen 1175/1186 xx 3,75 pacific 97
Ned.Antillen 1187 xx 4,25 blok pacific 97
Ned.Antillen 1188/1190 xx 2,60 munten
Ned.Antillen 1191/1194 xx 2,60 kind 1997
Ned.Antillen 1195/1197 xx 1,40 Shanghai 97
Ned.Antillen 1199/1200 xx 1,10 december
Ned.Antillen 1201/1203 xx 2,50 zonsverduistering
Ned.Antillen 1204 xx 4,75 blokje zonsverduistering
Ned.Antillen 1205/1208 xx 2,00 sociale en culturele zorg
Ned.Antillen 1209/1211 xx 1,30 israel 98
Ned.Antillen 1212 xx 1,50 blok Israel 98
Ned.Antillen 1213/1218 xx 6,00 auto's
Ned.Antillen 1219/1220 xx 0,80 raad van advies
Ned.Antillen 1221/1224 xx 1,50 verdienstelijke personen
Ned.Antillen 1225/1228 xx 1,20 brievenbussen
Ned.Antillen 1229/1231 xx 1,90 privatisering posterijen
Ned.Antillen 1232/1235 xx 3,50 bedreigde dieren
Ned.Antillen 1236/1237 xx 4,00 vissen
Ned.Antillen 1238/1239 xx 3,15 NVPH show
Ned.Antillen 1239a xx 9,00 keerdruk
Ned.Antillen 1240 xx 2,50 blokje NVPH show
Ned.Antillen 1241/1244 xx 3,00 kind 1998
Ned.Antillen 1245/1246 xx 1,80 Cooper & Lybrand
Ned.Antillen 1247/1248 xx 0,90 decemberzegels
Ned.Antillen 1249/1251 xx 2,10 Avila Beach
Ned.Antillen 1252/1253 xx 1,80 Beijing
Ned.Antillen 1254 xx 1,60 blokje Bejing
Ned.Antillen 1255/1257 xx 1,20 50 jaar GOG
Ned.Antillen 1258/1262 xx 5,25 historie Curacao
Ned.Antillen 1263 xx 0,45 Godett
Ned.Antillen 1264/1273 xx 6,50 millenniumzegels
Ned.Antillen 1264/1273a xx 6,50 millennium zelfklevend
Ned.Antillen 1274/1276 xx 1,60 sociale en culturele zorg
Ned.Antillen 1277/1279 xx 5,00 definitieve serie
Ned.Antillen 1280/1283 xx 4,00 kind 1999
Ned.Antillen 1284/1295 xx 8,00 flora 1999
Ned.Antillen 1296/1297 xx 1,10 decemberzegels
Ned.Antillen 1298/1305 xx 4,50 gelegenheidszegels
Ned.Antillen 1306 xx 0,80 jaar van de draak
Ned.Antillen 1307 xx 1,70 chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1308/1313 xx 5,00 fauna
Ned.Antillen 1314/1316 xx 3,20 sociale en culturele zorg
Ned.Antillen 1317/1318 xx 2,30 Anaheim
Ned.Antillen 1319 xx 1,70 blok Anaheim
Ned.Antillen 1320/1321 xx 2,00 ol.spelen
Ned.Antillen 1322 xx 1,70 blok ol.spelen
Ned.Antillen 1323/1326 xx 5,75 brievenbussen
Ned.Antillen 1327/1329 xx 2,50 40 jr sociale verzekeringsbank
Ned.Antillen 1330/1333 xx 3,75 kind 2000
Ned.Antillen 1334/1335 xx 1,30 decemberzegels 2000
Ned.Antillen 1336 xx 0,80 chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1337 xx 1,75 blok chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1338/1340 xx 1,50 Hong Kong 2001
Ned.Antillen 1341/1346 xx 8,25 katten en honden
Ned.Antillen 1347/1350 xx 7,50 schepen
Ned.Antillen 1351/1353 xx 3,50 soc en cult zorg
Ned.Antillen 1354/1359 xx 3,25 strippostzegels
Ned.Antillen 1360/1362 xx 2,70 grotten
Ned.Antillen 1363/1369 xx 6,50 vogels 2001
Ned.Antillen 1369/1370 xx 1,25 methodistenkerk
Ned.Antillen 1371/1373 xx 2,30 kind 2001
Ned.Antillen 1374/1375 xx 1,30 decemberzegels
Ned.Antillen 1376/1377 xx 1,25 koninklijk huwelijk
Ned.Antillen 1379 xx 0,40 chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1381/1385 xx 4,30 fauna
Ned.Antillen 1386/1389 xx 6,75 vlinders
Ned.Antillen 1390/1392 xx 4,20 voetbal
Ned.Antillen 1393/1396 xx 3,00 strippostzegels
Ned.Antillen 1397/1400 xx 3,60 Amphilex 2002
Ned.Antillen 1402/1405 xx 9,00 flora
Ned.Antillen 1406/1409 xx 4,50 kind 2002
Ned.Antillen 1410/1411 xx 2,10 decemberzegels 2002
Ned.Antillen 1412/1423 xx 7,50 vogels
Ned.Antillen 1424 xx 0,40 chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1425 xx 0,80 blok chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1426 xx 2,50 sociale en culturele zorg
Ned.Antillen 1427/1438 xx 7,50 vlinders
Ned.Antillen 1439 xx 3,00 muziek
Ned.Antillen 1440 xx 3,20 Johan Enschede
Ned.Antillen 1442/1444 xx 2,75 centrale bank
Ned.Antillen 1445 xx 3,00 strippostzegels
Ned.Antillen 1446/1457 xx 4,00 zeilschepen
Ned.Antillen 1460/1471 xx 7,00 katten
Ned.Antillen 1474/1481 xx 5,75 standaardserie
Ned.Antillen 1482/1483 xx 2,30 prinses Amalia
Ned.Antillen 1484 xx 2,30 blok Amalia
Ned.Antillen 1485 xx 0,60 jaar van de aap
Ned.Antillen 1487/1494 xx 4,75 Landhuizen
Ned.Antillen 1495/1506 xx 5,75 dieren
Ned.Antillen 1507/1512 xx 2,75 transport
Ned.Antillen 1513/1516 xx 2,75 muziek
Ned.Antillen 1517/1528 xx 4,50 honden
Ned.Antillen 1529/1532 xx 2,20 Singapore
Ned.Antillen 1534/1535 xx 2,30 persoonlijke postzegels
Ned.Antillen 1538/1547 xx 5,50 fauna 2004
Ned.Antillen 1548/1553 xx 5,00 vogels
Ned.Antillen 1554/1558 xx 3,30 kinderzegels 2004
Ned.Antillen 1559/1564 xx 7,25 schildpadden
Ned.Antillen 1565/1574 xx 7,75 flora 2005
Ned.Antillen 1575 xx 0,65 jaar van de haan
Ned.Antillen 1578/1585 xx 4,25 monumentale gebouwen
Ned.Antillen 1593/1596 xx 4,60 sociale en culturele zorg
Ned.Antillen 1597/1606 xx 5,60 vruchten
Ned.Antillen 1607/1610 xx 5,00 WNF
Ned.Antillen 1611/1614 xx 3,40 kind 2005
Ned.Antillen 1615/1620 xx 4,50 muziekinstrumenten
Ned.Antillen 1621/1624 xx 3,60 decemberzegels
Ned.Antillen 1625/1627 xx 2,30 Elizabeth hospitaal
Ned.Antillen 1628/1629 xx 1,10 chinees nieuwjaar
Ned.Antillen 1631/1635 xx 5,00 paarden
Ned.Antillen 1636/1639 xx 3,20 kikkers
Ned.Antillen 1640/1645 xx 8,25 orchideeŽn
Ned.Antillen 1646/1651 xx 4,30 vlinders
Ned.Antillen 1652/1657 xx 5,40 auto's
Ned.Antillen 1662a xx 1,60 Washington
Ned.Antillen 1663/1666 xx 3,70 Otrabanda
Ned.Antillen 1667/1676 xx 6,10 iPos labels
Ned.Antillen 1677/1688 xx 3,00 vogels
Ned.Antillen 1691/1694 xx 2,25 Rembrandt
Ned.Antillen 1696/1699 xx 3,30 jeugdzorg
Ned.Antillen 1696/1699a xx 8,00 keerdruk
Ned.Antillen 1701/1706 xx 4,30 decemberzegels 2005
Ned.Antillen 1719/1720 xx 1,00 jaar van het varken
Ned.Antillen 1721 xx 2,00 blok jaar van het varken
Ned.Antillen 1722/1731 xx 7,00 eilanden
Ned.Antillen 1732/1739 xx 3,50 cartoons
Ned.Antillen 1740/1745 xx 2,70 Sabaans kantwerk
Ned.Antillen 1746/1751 xx 5,80 onderwaterleven
Ned.Antillen 1752/1759 xx 3,50 groente en fruit
Ned.Antillen 1760/1763 xx 3,10 Otrabanda
Ned.Antillen 1764/1773 xx 4,25 flora en fauna
Ned.Antillen 1774/1777 xx 2,00 Frans Hals
Ned.Antillen 1779/1784 xx 5,00 vrouwen kon familie
Ned.Antillen 1785/1788 xx 3,00 kind 2007
Ned.Antillen 1789/1792 xx 1,80 kerst en nieuwjaar
Ned.Antillen 1822/1827 xx 4,75 Stamps Passion
Ned.Antillen 1870/1877 xx 4,50 vogels
Ned.Antillen 1888/1893 xx 5,00 bloemen
Ned.Antillen 1896/1907 xx 10,00 vlinders
Ned.Antillen 1908/1919 xx 10,00 vogels
Ned.Antillen 1929/1932 xx 3,50 piano
Ned.Antillen 1933 xx 5,00 vogels
Ned.Antillen 1952/55 xx 3,00 kind
Ned.Antillen 1959/1964 xx 7,00 vliegtuigen
Ned.Antillen 1965/1968 xx 2,00 decemberzegels 2009
Ned.Antillen 2040 xx 5,00 blok zegel op zegel
Ned.Antillen 2041/2043 xx 1,40 50 jr telecuracao
Ned.Antillen 2044/2048 xx 7,00 zakhorloges
Ned.Antillen Port 44/60 xx 5,70 port 1952-1959
Ned.Antillen PB 1 xx 1,00 type Disberg
Ned.Antillen PB 2 xx 2,25 type Disberg
Ned.Antillen PB 3A xx 1,00 rechts
Ned.Antillen PB 4A xx 0,85 links
Ned.Antillen PB 4A xx 0,85 rechts
Caribisch Nederland 1 xx 0,60 Wapen, vlag en landkaart
Caribisch Nederland 7/11 xx 6,00 wenspostzegels 2011
Caribisch Nederland 12/15 xx 4,40 koralen 2011
Caribisch Nederland 16/17 xx 3,00 koninklijk bezoek
Caribisch Nederland 16/17a xx 6,00 keerdruk
Caribisch Nederland 19/22 xx 3,00 kerstmis 2011
Caribisch Nederland 27/30 xx 6,00 vogels 2012
Caribisch Nederland 31/32 xx 1,40 Indonesia 2012
Caribisch Nederland 33 xx 11,00 troonsopvolging
Caribisch Nederland 34 xx 1,00 kind 2012
Caribisch Nederland 35/38 xx 3,50 decemberzegels
Curacao 1a xx 1,50 brugpaar 2010
Curacao 2 xx 6,50 blokje vogel 2010
Curacao 3/13 xx 7,70 vissen 2011
Curacao 14/18 xx 5,00 jaar van het konijn 2011
Curacao 19/27 xx 11,00 muziekinstrumenten
Curacao 28/37 xx 10,50 papiergeldbeurs 2011
Curacao 38 xx 11,00 prehistorische dieren 2011
Curacao 39/42 xx 7,00 technologie 2011
Curacao 43 xx 2,50 polen en gletsjers 2011
Curacao 44/53 xx 9,00 cakes 2011
Curacao 54/57 xx 3,60 kind 2011
Curacao 58/64 xx 5,45 decemberzegels 2011
Curacao 65 xx 9,50 groente 2011
Curacao 77 xx 5,50 spoorwegen
Curacao 78 xx 11,00 Venus passage 2012
Curacao 79/82 xx 6,00 tropisch fruit 2012
Curacao 83/84 xx 1,50 Indonesia 2012
Curacao 85 xx 4,00 sport
Curacao 86/93 xx 9,00 Planten
Curacao 94/103 xx 8,50 toerisme
Curacao 104/106 xx 3,50 kinderzegels 2012
Curacao 107/111 xx 4,20 decemberzegels
Curacao 112 xx 6,00 blok majakalender
Curacao 129/135 xx 8,00 Go Green
Curacao 136 xx 20,00 troonswisseling
Curacao 137/143 xx 8,00 baseball
Curacao 144/146 xx 2,70 Freewinds
Curacao 147/152 xx 8,00 deugden
Curacao 153/156 xx 4,55 slavernij
Curacao PR1 xx 11,50 prestigeboekje slavernij
Curacao 161 xx 4,95 havens
Curacao 162/171 xx 8,50 toerisme
Curacao 172/177 xx 7,25 kind 2013
Curacao 178 xx 1,05 Balentien
Curacao 179/183 xx 4,05 decemberzegels
Curacao 184/191 xx 9,60 kevers
Curacao 192/196 xx 6,00 200 jaar koninkrijk
Curacao 197 xx 5,75 jaar van het paard
Curacao 204/209 xx 7,50 roofvogels
Curacao 211/216 xx 8,00 auto's
Sint Maarten 1 xx 0,80 Wapen, vlag en landkaart
Sint Maarten 2/7 xx 4,50 papiergeldbeurs 2011
Sint Maarten 8/9 xx 4,00 pioenen
Sint Maarten 108/111 xx 4,90 landschappen
Sint Maarten 112/123 xx 11,00 vogels
Sint Maarten 124/127 xx 5,00 kerken
Sint Maarten 128/139 xx 15,00 vogels
Sint Maarten 140/141 xx 3,00 helden
Sint Maarten 142/143 xx 2,00 schepen
Sint Maarten 144/147 xx 5,00 landschappen
Sint Maarten 148/149 xx 2,50 cruiseschepen
Sint Maarten 150/161 xx 14,50 vlinders
Sint Maarten 162/163 xx 2,60 cruiseschepen
Sint Maarten 164/167 xx 6,90 scouting
Sint Maarten 168/173 xx 12,00 200 jaar koninkrijk
Sint Maarten 175/180 xx 10,00 zeilschepen
Sint Maarten 188/191 xx 7,00 Vermeer

Vorige pagina